Bàn cầu một khối V35 + Xịt VG826

Mã sản phẩm : V35 (kèm xịt VG826)

Tên sản phẩm :Bàn cầu 1 khối

Hệ thống xả :Xả thẳng

Lượng nước xả:6l/3l

Công nghệ xả : Xả đẩy-hút

Công nghệ : Men Nano nung diệt khuẩn

Màu sắc :Trắng